Hospodářství

 

Dle údajů Českého statistického úřadu se v roce 2013 se kraj podílel na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice 6,0 %. V přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 76,7 % republikového průměru a je mezi kraji na třinácté pozici. V době po roce 1989 došlo v rámci kraje k restrukturaliazci průmyslu, kde došlo především k útlumu těžebního a hutnického průmyslu. Což s sebou neslo růst nezaměstnanosti a nutnost vytvoření nových pracovních míst prostřednictvím průmyslových zón. I přes takto nově vytvořená pracovní místa se kraj vyznačuje nadprůměrnou nezaměstnaností.

 Pro kraj je charakteristické významné zatoupení těžebního průmyslu, kde z celorepublikového hlediska je významná těžba hnědého uhlí, kterou zajišťují společnosti Czech coal a.s. a Severočeské doly a.s. Mezi další významná průmyslová odvětví patří energetika (významné tepelné elktrárny Prunéřov, TUšimice, Ledvice..), petrochemický průmysl v LItvínově, sklářský průmysl v Teplicích a potravinářský průmysl v Ústí nad Labem (výroba tuků).

 V zeměděltví hraji významnější postavení okresy Louny a Litoměřice, kde se mimo jiné setkáváme s tradicí pěstování chmele a důležité jsou také sady a vinice.

Z hlediska cestovního ruchu patří kraj mezi méně atraktivní - nenajdeme zde žádnou kulturní památkla UNESCA a navštěvovanější je spíše oblast Krušných hor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode