přírodní podmínky

Povrch kraje je z geografického hlediska velmi různorodý. Podél hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými pískovci a Lužickými horami. Krušné hory jsou velmi starým pohořím a díky vysokému zrudnění byly v minulosti významnou hornickou oblastí. Vodní toky stékající z okrajového zlomového svahu Krušných hor jsou zdrojem pitné vody i průmyslové vody pro Podkrušnohoří. Jižní část kraje tvoří rozsáhlé roviny České křídové tabule s ojedinělými výskyty neovulkanitů. Nejznámější jsou Říp (459 m n. m.) a Hazmburk (418 m n. m.). Hora Říp patří k symbolům historie českého národa - váže se k ní pověst o praotci Čechovi. Na vrcholu Řípu také stojí románská rotunda sv. Jiří. České středohoří s nejvyšším vrcholem kraje Milešovkou (837 m n. m.) vzniklo sopečnou činností v období třetihor. Do mocných souvrství křídových sedimentů intrudovala mohutná tělesa, která pod povrchem utuhla a až následně byla díky své větší odolnosti vypreparována. Dnes tvoří výrazné krajinné dominanty. Svým východním okrajem zasahuje na území kraje i mohutný vulkán Doupovských hor. Nějvětším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, která vstupuje na ustecko hlubokým kaňonovitým údolím zvaným Porta Bohemica - Brána Čech. Labe na území kraje přijímmá zleva Ohře a Bílinu. Z pravé strany se do lave vlévá na území kraje Ploučnice a Kamenice. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž, vybudována na řece Ohři v 60. letech dvacátého století. Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Skalka-Jesenice-Nechranice, která zásobuje průmysl, energetiku a je zdrojem vody pro závlahy.

Zdroj: TOUŠEK, Václav; SMOLOVÁ, Irena; FŇUKAL, Miloš a kol. Česká republika Portréty krajů. Praha 1 Staroměstské náměstí 6: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005, ISBN 80-239-6305-8.

Labské pískovce

Porta Bohemica

Hora Říp

zdroje:  https://www.rialto.cz/upload/obrazek_1363.jpg, https://itras.cz/fotogalerie/porta-bohemica/velke/porta-bohemica-watzek-023.jpg, https://timik.wbs.cz/P7210175.JPG

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode